không vào được window

Sửa lỗi vào thẳng windows sau khi cài Ubuntu song song với Windows

Sau khi cài Windows, bạn sẽ không boot được vào Ubuntu. Bạn cần phải khôi phục Grub cho Ubuntu để bạn có thể boot và sử dụng song song 2 hệ điều hành

2 Likes Comment