Visual Studio Code trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Visual Studio Code trên Ubuntu

Visual Studio Code trên Ubuntu – VSCode là một IDE cực kì phổ biến hiện nay, được phát triển bởi Microsoft dành cho hệ điều hành Windows, Linux và macOS.

3 Likes Comment