wine

Hướng dẫn cài đặt Wine Stable 3.0.3 trên Ubuntu 18

Wine trên ubuntu v3.0.3, phần mềm mã nguồn mở cho phép các chương trình Windows chạy trên Unix / Linux, đã được phát hành cách đây vài ngày.

1 Like Comment
Wine 3.11 trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Wine 3.11 trên Ubuntu 18.04

Wine 3.11 trên Ubuntu là phiên bản phát triển mới của phần mềm mã nguồn mở wine, phần mềm cho phép chạy các chương trình Windows chạy trên Unix / Linux.

1 Like Comment