Wireshark trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Wireshark trên Ubuntu 18.04 và 16.04

Wireshark trên Ubuntu – Bộ phân tích gói mạng Wireshark 2.6 là phiên bản mới nhất được phát hành và có thể cài đặt trên Ubuntu thông qua PPA

1 Like Comment