Dịch Vụ WordPress Hosting | Áp dụng tiêu chuẩn cao nhất cho WordPress
cập nhật phpMyAdmin

Hướng dẫn cập nhật phpMyAdmin lên phiên bản mới nhất

Cập nhật phpMyAdmin – phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng PHP nhằm giúp người dùng có thể quản lý cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện web

31 Likes Comment
phpMyAdmin trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phpMyAdmin trên Ubuntu

phpMyAdmin trên Ubuntu – phpMyAdmin là một phần mềm miễn phí được viết bằng PHP, nhằm hỗ trợ quản trị MySQL trên giao diện Web.

33 Likes Comment
Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Hướng dẫn cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache trên Ubuntu

Apache là máy chủ web phổ biến nhất hiện nay. Nginx là số 2, tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng Nginx làm Reverse Proxy cho Apache.

31 Likes Comment
MariaDB trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MariaDB trên ubuntu

MariaDB trên ubuntu – MariaDB là một nhánh miễn phí và nguồn mở của phần mềm máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu MySQL phổ biến.

31 Likes Comment
PHP trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản PHP trên ubuntu

PHP trên ubuntu – PHP là viết tắt của chữ “Hypertext Preprocessor”, đây là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để viết ở phía máy chủ (server side).

40 Likes Comment