phpMyAdmin trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình phpMyAdmin trên Ubuntu

phpMyAdmin trên Ubuntu – phpMyAdmin là một phần mềm miễn phí được viết bằng PHP, nhằm hỗ trợ quản trị MySQL trên giao diện Web.

2 Likes Comment