audacity

Audacity 2.3.1 phần mềm chỉnh sửa audio cho Linux

Phiên bản mới của Audacity, phần mềm chỉnh sửa âm thanh nguồn mở, hiện đã có sẵn cho Linux.

7 Likes 1 Comment