Live For Speed trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt Live For Speed trên Ubuntu

Live For Speed, game đua xe trực tuyến, hiện đã có thể cài đặt trên Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 và cao hơn thông qua gói Snap.

3 Likes Comment