OBS Studio trên Ubuntu

Cài đặt phần mềm Stream OBS Studio trên Ubuntu dễ dàng với snap

OBS Studio trên Ubuntu – OBS Studio chương trình ghi và phát trực tuyến (Stream) miễn phí giờ đây có thể được cài đặt trên Ubuntu thông qua gói Snap.

1 Like Comment