phần mềm chỉnh sửa phụ đêf trên Ubuntu

Aegisub Subtitle Editor phần mềm chỉnh sửa phụ đề trên Ubuntu

Aegisub là phần mềm chỉnh sửa phụ đề trên Ubuntu, có khả năng tùy chỉnh cao, có nhiều công cụ tiện lợi giúp bạn chỉnh sửa và dịch phụ đề

2 Likes Comment