VirtualBox trên Ubuntu

Hướng dẫn cài đặt phần mềm tạo máy ảo VirtualBox trên Ubuntu

VirtualBox trên Ubuntu – Oracle Vm VirtualBox là phần mềm ảo hóa đa nền tảng, có thể cài đặt trên các máy tính sử dụng các Windows, Linux, Mac OSX và Linux.

1 Like Comment