cài đặt ứng dụng Windows trên Linux

Winepak giúp cài đặt ứng dụng Windows trên Linux dễ dàng hơn

Cài đặt ứng dụng Windows trên Linux – Winepak tập trung vào việc đóng gói các ứng dụng Wine như gói Flatpak để có thể sử dụng nhanh hơn, và ít lỗi hơn.

2 Likes 1 Comment