Budgie desktop

Hướng dẫn cài đặt Budgie desktop trên Ubuntu

Môi trường máy tính Budgie Desktop là một trong những đóng góp tuyệt vời của nhóm Solus và một số cộng tác viên khác cho cộng đồng Linux.

2 Likes Comment