chỉnh sửa video VR trên Linux

VR180 Creator của Google giúp dễ dàng chỉnh sửa video VR trên Linux

Chỉnh sửa video VR trên Linux – Google mới đây đã phát hành công cụ VR180 Creator chỉnh sửa video VR mới cho macOS và Linux.

1 Like Comment