đổi DNS trên ubuntu

Hướng dẫn thay đổi DNS trên ubuntu 18.04 LTS

Thay đổi DNS trên ubuntu – Đổi DNS chuẩn có thể giúp bạn truy cập web với tốc độ nhanh hơn do giảm thời gian DNS Lookup

2 Likes Comment