Flatpak trên ubuntu

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Flatpak trên ubuntu

Flatpak trên ubuntu – Các công cụ phân phối và quản lý ứng dụng độc lập như Snappy, Flatpak và AppImage đang là xu hướng mới hiện nay.

1 Like Comment